Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chủ trì hội nghị.

Theo lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, việc lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân là phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng để phát triển đất nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thể hiện sức mạnh ý Đảng, lòng dân. Hội thảo tập trung lấy ý kiến của lực lượng nữ trí thức và cũng là một trong số 4 hội thảo mà Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức để lấy ý kiến các lực lượng phụ nữ gồm nữ doanh nhân, nữ trí thức, các chuyên gia và hội viên phụ nữ, làm cơ sở để tập hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội. 

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong việc tổ chức các hội thảo góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng với các chủ đề khác nhau, dành cho các đối tượng khác nhau; đồng thời ghi nhận những ý kiến, tham luận có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đa dạng, nghiên cứu kỹ xu thế tiến bộ thế giới, xóa bỏ định kiến; có chính sách, cơ chế đầu tư cho giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, nhân lực chất lượng cao, chính sách đối với đội ngũ nữ trí thức...

TTXVN