Nhiệm kỳ qua, Thường vụ, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực đổi mới, chủ động đưa ra nhiều chủ trương biện pháp sát đúng, xác định được các trọng tâm, trọng điểm, nội dung đột phá hằng năm để tập trung lãnh đạo, khắc phục hạn chế khuyết điểm, xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể, khoa học; chủ động, tích cực, kiên quyết trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết thống nhất cao, nhà trường đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ TSVM về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức; xây dựng củng cố mối đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc và phân công trong cấp ủy…

leftcenterrightdel
Đại biểu biểu quyết trong một nội dung của Đại hội.

Đảng bộ Nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, lãnh đạo Nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XI đề ra. Nhà trường đã triển khai thực hiện dự án “Đầu tư trang thiết bị đào tạo theo mô hình nhà trường thông minh”, tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đề án xây dựng nhà trường “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”…

Tại đại hội, nhiều tham luận đã tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, Nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân… Cùng với đó, tiếp tục nâng cao lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, huấn luyện làm chủ và khai thác có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật mới, đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động; xây dựng Nhà trường cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, là trường trọng điểm của Quân đội, có chất lượng tổng hợp, trình độ, năng lực, khả năng SSCĐ ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH - MAI ĐÔNG