Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào các văn kiện trình Đại hội.

leftcenterrightdel

Các đại biểu thực hiện nội dung bầu cử.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; trên 80% đạt khá giỏi…

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1 chúc mừng, biểu dương những thành tích và kết quả mà Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương…

Tin, ảnh: QUỐC HẢ