Đại hội đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song Đảng bộ Binh đoàn 18 đã lãnh đạo binh đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) đã tiếp tục làm chủ thị trường bay dịch vụ trong nước, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ ra thị trường nước ngoài và phát triển một số loại hình bay dịch vụ mới... Do đó, sản lượng giờ bay, doanh thu, lợi nhuận hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đã xác định; 5 năm qua, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (TCTTTVN) liên tục đạt Doanh nghiệp hạng A. Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), binh đoàn đã duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ quy định trong trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cấp 2, trực cứu hộ, cứu nạn, nhất là trực SSCĐ bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và quân đội; hoàn thành tốt nhiệm vụ bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đi công tác tại các địa phương; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong tham gia các cuộc diễn tập, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ Binh đoàn 18 xác định tiếp tục lãnh đạo nhiệm vụ SXKD đúng hướng, đúng pháp luật, đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo toàn và phát triển vốn. Bên cạnh các dịch vụ bay truyền thống, chú trọng phát triển bay du lịch, dịch vụ; huấn luyện, đào tạo phi công, nhân viên kỹ thuật và đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng trực thăng; tiếp tục làm chủ thị trường trong nước, chủ động hội nhập quốc tế, từng bước đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ ra thị trường nước ngoài với quy mô và bước đi phù hợp; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ QS, QP được giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn thay mặt thủ trưởng Tổng cục Chính trị ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Binh đoàn 18 trong nhiệm kỳ vừa qua. Để binh đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thượng tướng Đỗ Căn đề nghị đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, đề ra các giải pháp lãnh đạo nhằm xây dựng binh đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp; tiếp tục thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả TCTTTVN đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh TCTTTVN giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện tốt chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, quốc phòng, an ninh với kinh tế; làm tốt công tác quản lý đất quốc phòng; đẩy mạnh đổi mới, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, làm chủ thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ nước ngoài. Cùng với đó, binh đoàn cần chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ QS, QP được giao; hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý vùng trời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ trang bị kỹ thuật mới và hiện đại, bảo đảm an toàn bay tuyệt đối. Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng đảng bộ binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ