leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn binh chủng trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu: Đảng bộ binh chủng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng Đảng bộ binh chủng TSVM tiêu biểu; phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng binh chủng cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, tiến lên hiện đại. Tổ chức huấn luyện giỏi, SSCĐ cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, đặc biệt binh chủng cần chuẩn bị kỹ các phương án, lực lượng trong tác chiến bảo vệ biển, đảo, biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc; tham gia chống biểu tình, bạo loạn vũ trang của các thế lực thù địch và chống khủng bố... xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, trung thành của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của binh chủng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ binh chủng có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo binh chủng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ binh chủng lần thứ X đề ra, nổi bật là: Thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức xây dựng lực lượng, tác chiến của Bộ đội Đặc công; chấp hành nghiêm nhiệm vụ SSCĐ, xử lý hiệu quả các tình huống. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao không ngừng được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương tốt. Đảng bộ binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng, chính trị. Toàn binh chủng kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, thống nhất, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DUY THÀNH