Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP Điện Biên Phủ đã nỗ lực khắc phục những khó khăn chung để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Cụ thể, Đảng bộ TP Điện Biên Phủ đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/15 mục tiêu Nghị quyết đề ra. Nổi bật là, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; văn hóa xã hội được duy trì, có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; các vấn đề xã hội được giải quyết có hiệu quả, đặc biệt là giảm nghèo bền vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố kiện toàn, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Điện Biên Phủ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Điện Biên Phủ quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tập trung lãnh đạo xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Điện Biên Phủ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu 38 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN