Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. 

leftcenterrightdel
Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Đại hội đã thảo luận thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung quan trọng, đánh giá kết quả toàn diện của khóa XII và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí tại buổi họp báo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 59 đồng chí đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết thay mặt Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII đã bầu đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 làm Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: KIM ANH