leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT. Dự đại hội có 260 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan TCCT.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị phát biểu tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Tại phiên làm việc, đại hội nghe quán triệt mục đích, yêu cầu đại hội; thông qua quy chế, chương trình làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận dự thảo các văn kiện của Trung ương ở đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan; nghe trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và định hướng một số nội dung thảo luận tại đại hội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Ngày 2-7, đại hội khai mạc phiên chính thức. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XVIII, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, xây dựng đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan TCCT khóa XVIII; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và Quân ủy Trung ương; bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của TCCT qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện sự quyết tâm xây dựng Cơ quan TCCT thực sự vững mạnh tiêu biểu, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

HỒNG THẠNH