Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, bám sát định hướng của trên, các ý kiến thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với nội dung các vấn đề trình bày trong Dự thảo văn kiện của BCH Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, đi sâu vào phân tích làm rõ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; khẳng định chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo được triển khai tích cực, mở rộng về quy mô; quản lý, quản trị đại học có bước đổi mới; chất lượng giáo dục đại học được nâng lên; hợp tác quốc tế về giáo dục-đào tạo được mở rộng... góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước... Nhiều ý kiến cũng đi sâu phân tích và khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN có nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục được hoàn thiện; đề nghị phải tăng cường pháp chế XHCN; nâng cao tính minh bạch trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; áp dụng mạnh mẽ chính phủ số ở mọi lĩnh vực để giảm thiểu và hiện đại hóa thủ tục hành chính...

leftcenterrightdel

Thủ trưởng BTTM chụp ảnh chung với BCH Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP nhiệm kỳ 2020-2025 và các đại biểu Đảng bộ BTTM được bầu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Các ý kiến thảo luận tại đại hội thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị của QUTƯ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và thống nhất nhận định: Tiêu đề, nội dung, bố cục dự thảo báo cáo đảm bảo sự chặt chẽ, có tính chất khái quát cao, phản ánh đầy đủ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng đảng bộ 5 năm qua; xác định phương hướng mục tiêu, các chủ trương, giải pháp 5 năm tới phù hợp, sát đúng, với tình hình thực tiễn đặt ra, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các ý kiến thảo luận cũng nhấn mạnh, bổ sung, làm rõ một số nội dung, đề xuất kiến nghị QUTƯ-BQP, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 29 đồng chí và 2 đồng chí dự khuyết, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, phù hợp với cơ cấu. BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BTTM-Cơ quan BQP nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM-Cơ quan BQP nhiệm kỳ 2020-2025, khẳng định: Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng (BQP), lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội BTTM-Cơ quan BQP lần thứ XVII và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo công tác tham mưu chiến lược, chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng BTTM vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ BTTM-Cơ quan BQP trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của QUTƯ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Các văn kiện được Đại hội tham gia đóng góp ý kiến thực sự là kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ trong BTTM; là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và kinh nghiệm rút ra từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; biểu thị quyết tâm cao của Đảng bộ tiếp tục: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; BTTM vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; chỉ huy, chỉ đạo nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy BTTM khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ BTTM-Cơ quan BQP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và hạ sĩ quan binh sĩ BTTM phát huy truyền thống: “Trung thành-mưu lược, tận tụy-sáng tạo, đoàn kết-hiệp đồng, quyết chiến-quyết thắng”; luôn nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm, chủ động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG - PHÚ SƠN