Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo với việc đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ. Tiêu biểu là tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm; thu ngân sách tăng 11,2%/năm; thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 11,51 tỷ USD...

Công nghiệp của tỉnh phát triển đúng định hướng, tiếp tục là ngành chủ lực, trụ cột tăng trưởng kinh tế cho địa phương. Bình Dương tập trung phát triển nhanh các ngành dịch vụ chất lượng cao, có lợi thế, công nghệ và giá trị gia tăng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển đô thị, phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tỉnh đã đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng, góp phần thu hút nhiều thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Hệ thống giao thông của Bình Dương được đánh giá là rất tốt ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong quá trình phát triển đô thị, Tỉnh ủy Bình Dương tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án xây dựng "Thành phố thông minh Bình Dương". Đến nay, việc triển khai đề án từng bước hình thành khung nền của mô hình "3 nhà" (Nhà nước-nhà doanh nghiệp-nhà trường); phát triển hệ thống nghiên cứu khoa học công nghệ và khởi nghiệp. Các chỉ tiêu về xã hội, môi trường như: Giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm nhà ở xã hội cho nhân dân, bảo vệ môi trường... của nhiệm kỳ qua đều được các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện khá hiệu quả.

leftcenterrightdel
Trung tâm hành chính và hội nghị của tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ PHI

Để lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả tốt, Đảng bộ tỉnh Bình Dương rất coi trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Vì vậy, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, cũng như chất lượng của các tổ chức đảng, đảng viên không ngừng được củng cố, nâng lên; có nhiều đổi mới trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, nhất là khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính đảng luôn được quan tâm; việc thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại được thực hiện nghiêm. Chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hoạt động thực thi và bảo vệ pháp luật được tăng cường. Tỉnh Bình Dương rất coi trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ chặt chẽ, nhất là trên các địa bàn, khu vực trọng điểm; giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế-xã hội trong mọi tình huống. Lãnh đạo tỉnh luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ trật tự an ninh, an toàn xã hội, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã khẳng định năng lực lãnh đạo, ý chí, niềm tin của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong sự nghiệp phát triển và hội nhập. Điều này cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các tổ chức đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương trở thành một tỉnh mạnh về kinh tế-xã hội, vững về quốc phòng, an ninh và mang lại niềm hạnh phúc cho nhân dân. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bình Dương sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”. 

Hiện nay, việc Bình Dương trở thành tỉnh đầu tiên trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có 3 thành phố, 2 thị xã, giàu tiềm năng phát triển sẽ góp phần để tỉnh nhà thu hút mạnh mẽ các nguồn lực toàn xã hội, xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống, xanh-sạch-đẹp, là khu vực dịch vụ chất lượng cao cho toàn vùng, đồng thời tạo đà phát triển kinh tế-xã hội. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo xây dựng thành phố mới Bình Dương khang trang, hiện đại, xứng tầm là trung tâm hành chính tập trung của tỉnh, là nơi đột phá trong cải cách hành chính nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, giao lưu thương mại và văn hóa quốc tế ở trình độ cao.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Đảng bộ tỉnh Bình Dương cũng chú trọng lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở các huyện, thị xã như: Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, trên cơ sở phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ. Trước mắt là xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng cho các địa phương này, tiếp đó là quy hoạch một số nơi thành đô thị vệ tinh và các vùng kinh tế trong tương lai.

Bình Dương là vùng đất của hội tụ và phát triển. Thế và lực của Bình Dương hôm nay là kết quả phấn đấu kiên cường, năng động, sáng tạo, không ngơi nghỉ của bao lớp cư dân trên vùng đất này qua các thời kỳ lịch sử. Đó là hành trang, là vốn quý để Bình Dương cất cánh trong thời kỳ mới-thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương bạn; sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân để xây dựng tỉnh Bình Dương luôn mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh và là vùng đất đáng sống.

LÊ PHI HÙNG