leftcenterrightdel
Ban chỉ đạo Quốc gia 515 nắm thông tin và kết quả thực hiện công tác chính sách tại Đắk Lắk.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia 515 đã tiến hành kiểm tra và nắm tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27-7-2013 và Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, từ năm 2013, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hướng dẫn triển khai kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tiến hành lấy mẫu, giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức chu đáo việc đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ và tiếp đón thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng, tìm mộ liệt sĩ.

Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang quản lý danh sách 4.659 liệt sĩ tham gia chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; tiếp nhận thông tin, danh sách 11.763 liệt sĩ do các đơn vị cung cấp để rà soát, xác minh; triển khai kết luận địa bàn và lập bản đồ được 9/15 huyện, thị xã, thành phố; 184 xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đang quản lý danh sách 8.468 liệt sĩ.

Tin, ảnh: PHAN DIỆM