“Đánh giá một cách khách quan, Việt Nam đã ứng phó đại dịch cực kỳ tốt. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 thấp nhất thế giới. Không chỉ có cách ứng phó đại dịch đầy ấn tượng, Việt Nam còn là một trong số ít nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng dương trong năm 2020”, Brand Finance nhấn mạnh. Bảng xếp hạng “Chỉ số Sức mạnh mềm toàn cầu” dựa vào ý kiến thăm dò từ hơn 75.000 người (cả người dân và giới chuyên gia) tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. “Sức mạnh mềm”, theo Brand Finance, là khả năng ảnh hưởng của một quốc gia trên trường quốc tế “thông qua sức hút và sự thuyết phục”.

VŨ HOÀNG