TTXVN - Ngày 24-10, Tổng thống Bô-li-vi-a Ê-vô Mô-ra-lết tuyên bố Vê-nê-xu-ê-la đã từ bỏ nỗ lực giành một ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ và đề cử Bô-li-vi-a làm ứng cử viên.

Tại cuộc gặp với các chủ doanh nghiệp nhỏ ở En An-tô, thuộc ngoại ô La Pát, Tổng thống Mô-ra-lết nói: "Đêm qua, Tổng thống U-gô Cha-vết đã gọi điện và nói rằng nước ông không thể giành được 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết để có chân trong HĐBA. Vê-nê-xu-ê-la sẽ nhường vị trí ứng cử viên cho Bô-li-vi-a". Hiện Bộ Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la chưa có bình luận gì về thông tin này.

Được hỏi về thái độ đối với ứng cử viên Bô-li-vi-a, một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết cho tới khi Nhóm các nước vùng Ca-ri-bê và Mỹ La-tinh (GRULAC) tuyên bố về ứng cử viên thứ ba này, Oa-sinh-tơn vẫn tiếp tục ủng hộ Goa-tê-ma-la. Đại hội đồng LHQ tiếp tục tổ chức vòng bỏ phiếu mới vào ngày 25-10.