Những hình ảnh này bao gồm 2 ảnh đen trắng và 1 ảnh màu. Các hình ảnh đen trắng được chụp bởi máy ảnh độ phân giải cao của Thiên Vấn-1 ở khoảng cách 330-350km so với bề mặt Sao Hỏa với độ phân giải khoảng 0,7m. Trong các bức ảnh này, có thể nhìn thấy rõ các địa hình trên Sao Hỏa như những miệng núi lửa nhỏ, rặng núi và cồn cát. Theo ước tính, đường kính của miệng núi lửa lớn nhất trong các bức ảnh là khoảng 620m. Theo CNSA, hình ảnh màu cho thấy khu vực Cực Bắc của Hành tinh Đỏ được chụp lại bởi máy ảnh có độ phân giải trung bình.

TTXVN