Vệ tinh IGS-Optical 6 do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi sản xuất, đã tách ra khỏi tên lửa đẩy như dự kiến, đưa số vệ tinh do thám của Chính phủ Nhật Bản lên 7 chiếc. 

Vệ tinh do thám quang học này sẽ được sử dụng cho các mục tiêu như theo dõi diễn biến tại các cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên. 

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch tăng số vệ tinh do thám hoạt động lên 10 chiếc, gồm cả vệ tinh radar và vệ tinh quang học. 

Vệ tinh radar không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và có thể "nhìn" xuyên qua mây, thích hợp cho việc chụp ảnh ban đêm, còn vệ tinh quang học có khả năng thu thập các hình ảnh dưới mặt đất như mắt người. 

Nhật Bản đã chi khoảng 500 triệu USD mỗi năm vào việc phát triển và sản xuất các vệ tinh do thám, một phần vì lo ngại về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. 

Chính phủ Nhật Bản không công bố những bức ảnh do vệ tinh do thám chụp, ngoại trừ những bức ảnh chụp trong thời gian xảy ra thiên tai. Khi công bố dữ liệu về những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Chính phủ làm giảm chất lượng hình ảnh để không tiết lộ khả năng chụp ảnh của vệ tinh./. 

TTXVN