Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ chia sẻ quan điểm với các nước, bày tỏ quan ngại đối với tình hình an ninh khu vực; đánh giá cao nỗ lực triển khai các hoạt động của các Phái bộ LHQ, lực lượng G5 Sahel trong chống khủng bố; nhấn mạnh bảo vệ thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em; ủng hộ các biện pháp ngoại giao việc phòng ngừa, cảnh báo sớm, ngăn chặn xung đột và hòa giải trong giải quyết xung đột tại các nước trong khu vực.

VIỆT TRUNG