Trong tuyên bố ngày 25-9, Saudi Arabia-nước đang giữ cương vị Chủ tịch G20-cho biết, 46 quốc gia đã đăng ký giãn nợ theo Sáng kiến hoãn thanh toán nợ (DSSI) được các thành viên của G20 thông qua tháng 4 vừa qua. Trong sáng kiến này có đề nghị hoãn các khoản thanh toán nợ song phương chính thức, nhằm giải tỏa các khoản ngân quỹ dành cho các quốc gia để tập trung vào công tác đối phó với đại dịch Covid-19. Ông Bandr Alhomaly, quan chức Saudi Arabia, nói: “Tất cả các nước chủ nợ song phương chính thức quan trọng vẫn duy trì cam kết hoãn thanh toán nợ cho những quốc gia bị tổn thương nhiều nhất trong giai đoạn khó khăn hiện nay”.

TTXVN