TTXVN- Ngày 10-10, tại thủ đô Oa-sinh-tơn (Mỹ) đã diễn ra cuộc "Hội thảo bàn tròn về những cơ hội kinh doanh tại Việt Nam" với sự tham gia của đại diện 50 công ty Mỹ, trong đó có nhiều công ty tên tuổi như Cargill, Boeing, Lockheet Martin, Microsoft... Tại cuộc hội thảo, nhiều doanh nhân và doanh nghiệp Mỹ tỏ ý quan tâm tới chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam trên các lĩnh vực năng lượng, thương mại điện tử, thị trường chứng khoán, các loại hình dịch vụ ngân hàng, giáo dục đào tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, cơ chế của các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành thành viên WTO, cơ chế ASEAN+3, ASEAN+1 trong môi trường kinh doanh.