Đại sứ của 27 nước thành viên EU thông qua đề nghị sửa đổi từ Ủy ban châu Âu rằng những người tiêm chủng đầy đủ qua 14 ngày có thể tự do đi lại từ nước này đến một nước khác trong EU. Hạn chế đối với những người đi lại khác cần phải dựa trên mức độ kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia mà người đó xuất phát. Các quy định mới này đưa ra trong bối cảnh hơn 1/4 người trưởng thành tại EU đã tiêm chủng đầy đủ và hơn 1 triệu người ở EU đã nhận được Chứng nhận kỹ thuật số về Covid-19-công cụ được đề xuất với mục tiêu tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân EU.

TTXVN