Hải đoàn 21 đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo nơi đơn vị đóng quân

Hải đoàn 21 đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo nơi đơn vị đóng quânphoto

Vui có chừng, đừng quá lố

Vui có chừng, đừng quá lố

Hải đoàn 32 đồng hành cùng ngư dân Khánh Hòa

Hải đoàn 32 đồng hành cùng ngư dân Khánh Hòaphoto

Bốn triệu và hai nghìn đồng!

Bốn triệu và hai nghìn đồng!

Khó như... trượt đại học

Khó như... trượt đại học

Lệch lạc khi xa rời sợi dây kết nối giữa nhà văn với Tổ quốc và nhân dân

Lệch lạc khi xa rời sợi dây kết nối giữa nhà văn với Tổ quốc và nhân dân

Hải đội 102 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Hà Tĩnh

Hải đội 102 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Hà Tĩnhphoto

Tình huống bất ngờ

Tình huống bất ngờ

Hà Nội có dẹp được bãi đỗ xe tự phát?

Hà Nội có dẹp được bãi đỗ xe tự phát?

Cho đi là còn mãi

Cho đi là còn mãi

Gương soi cho trẻ

Gương soi cho trẻ

Mãi còn hơi ấm của Người

Mãi còn hơi ấm của Người

Tấm lòng Bác với bộ đội, qua thơ!

Tấm lòng Bác với bộ đội, qua thơ!

Ánh sáng Hồ Chí Minh tỏa sáng trong đời sống bộ đội

Ánh sáng Hồ Chí Minh tỏa sáng trong đời sống bộ đội

Đa năng như “sao vuông” Duy Tú

Đa năng như “sao vuông” Duy Tú

Bác Hồ với Bộ đội Trường Sơn, Bộ đội Trường Sơn với Bác Hồ

Bác Hồ với Bộ đội Trường Sơn, Bộ đội Trường Sơn với Bác Hồ

Lăng kính văn hóa: Tiết kiệm là văn minh

Lăng kính văn hóa: Tiết kiệm là văn minh