Theo thông cáo trên, kết luận của Hội đồng châu Âu về chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được 27 Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên EU thông qua ngày 19-4 đã thể hiện sự nhận thức của liên minh về tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực này. EU cũng cam kết củng cố vai trò của mình trong hợp tác với các đối tác tại đây. "EU mong muốn được hợp tác với mọi đối tác của mình trong tất cả lĩnh vực, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chung để giải quyết các tác động to lớn về kinh tế và con người của cuộc khủng hoảng Covid-19, bảo đảm sự phục hồi kinh tế-xã hội xanh, bền vững và bao trùm, đồng thời tạo ra các hệ thống y tế có sức chống chịu tốt hơn", thông cáo nêu rõ.

YÊN BÌNH