leftcenterrightdel
Các đại biểu xuống đường chạy phát động phong trào. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Lễ phát động gắn với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải việt dã truyền thống lần thứ 52, Giải chạy tập thể lần thứ 29, Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người năm 2023 và kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, với sự tham gia của hơn 2.000 người. Hoạt động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030, Phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước", hình thành thói quen tập luyện thể dục-thể thao, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực và phòng, chống bệnh tật trong các tầng lớp nhân dân, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

MINH TÂM