Nỗ lực tập luyện để đạt thành tích cao

Nỗ lực tập luyện để đạt thành tích cao

Sức hút của bóng chuyền hơi

Sức hút của bóng chuyền hơi

Khẳng định chuyên môn

Khẳng định chuyên môn

"Sóc nhỏ" rời sân

Giận thì giận mà thương thì thương

Giận thì giận mà thương thì thương

Tập thể mạnh nhờ kỷ luật nghiêm

Tập thể mạnh nhờ kỷ luật nghiêm