Đại hội đồng Cổ đông Công ty VPF thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2026; Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2020-2023 và Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2023-2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023; Tờ trình về việc ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023– 2026.

Một trong những nội dung quan trọng đạt được tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023 – 2026 là tiến hành bầu chọn thành công các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2026 để tiếp tục điều hành, dẫn dắt Công ty VPF hướng tới sự phát triển hơn nữa cho Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Sau quá trình bầu cử, công ty VPF đã bầu ra hội đồng quản trị (HĐQT) mới với 7 thành viên, trong đó chỉ có 3 người từng giữ vị trí trong nhiệm kì 2020-2023.

Theo đó, ông Trần Anh Tú tiếp tục là Chủ tịch HĐQT công ty VPF; 3 Phó chủ tịch là ông Nguyễn Quốc Hội, Trần Quang Thưởng và Hồ Hồng Thạch; ông Nguyễn Minh Ngọc là Tổng giám đốc công ty VPF kiêm thành viên HĐQT; 2 thành viên cuối cùng trong HĐQT là các ông Nguyễn Minh Châu và ông Đinh Hồng Vinh.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2026 gồm bà Nguyễn Thanh Hương, Trưởng Ban kiểm soát; ông Cao Đình Tuệ Minh, Thành viên; ông Bùi Quang Vũ, Thành viên.

leftcenterrightdel
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPF nhiệm kỳ 2023-2026. 

Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2023-2026 của Công ty VPF đã xác định những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia cụ thể: Nâng cao hiệu quả của công tác an ninh, an toàn, chống tiêu cực. Củng cố đội ngũ Giám sát trận đấu, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có kế hoạch xây dựng đội ngũ giám sát kế cận đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tổ chức thi đấu.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VFF và Ban Trọng tài trong công tác tập huấn trọng tài, đảm bảo chất lượng, khách quan. Đặc biệt tăng cường tổ chức các khoá đào tạo công nghệ VAR cho các trọng tài, kỹ thuật viên, hướng đến mục tiêu tất cả các trận đấu tại V.League 1 được áp dụng công nghệ VAR và xây dựng kế hoạch lâu dài cho việc công nghệ VAR được áp dụng tại các giải đấu.

Phấn đấu doanh thu hàng năm phải tăng để đảm bảo kinh phí hoạt động cho công tác tổ chức giải, có nguồn thu để duy trì hỗ trợ tài chính cho các CLB thông qua thực hiện hợp đồng quảng cáo và bản quyền truyền hình...

HÀ XUÂN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.