Theo đó, Tổng cục Thể dục thể thao đã phân tách rõ 16 môn (nhóm môn thể thao trọng điểm) trong số 32 môn thể thao được lựa chọn của đề án để xây dựng quy trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cùng với đó, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát một số địa điểm tập huấn nước ngoài nhằm đưa vận động viên Việt Nam sang đào tạo sao cho phù hợp và đạt kết quả tốt nhất. Tổng cục Thể dục thể thao thừa nhận, thể thao Việt Nam đang thiếu nhiều chuyên gia đầu ngành, nhất là chuyên gia tâm lý; trình độ cán bộ quản lý thể thao còn nhiều hạn chế...

HOA LƯ