Hiện trung tâm đang quản lý gần 2.000 VĐV đến từ nhiều địa phương của gần 40 môn thể thao. Trong thời gian ở nhà, các VĐV vẫn duy trì các bài tập thể lực qua sự giám sát online của HLV. Hiện TP Hà Nội đã cho học sinh học văn hóa online nên đối với các VĐV còn đang đi học, việc tập luyện và học online tại nhà ở thời điểm này cũng thuận lợi bên cạnh việc phòng, chống dịch.

HOA LƯ