1 . Bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt hậu cần cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2- 9.

 

2. Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đề ra. Trong đó đã hoàn thành trước 6 tháng Chương trình xóa nhà cấp IV xuống cấp nghiêm trọng trong toàn quân.

 

3. Tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của Ngành và bảo đảm tốt hậu cần cho các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trong đó, nổi bật là Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và gặp mặt nhân Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân đội (11/7/1950-11/7/2015).

 

4. Đã tham mưu với Quân ủy Trung ương các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần giai đoạn 2015-2020, được Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015-2020 nhất trí cao.

 

5. Tổ chức nhiều hoạt động sơ kết, tổng kết các mặt công tác, các phong trào thi đua (PTTĐ) của ngành Hậu cần, như: Hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ Tư PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2010-2015; sơ kết 5 năm lần thứ Hai PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; tổng kết 5 năm công tác huấn luyện hậu cần  giai đoạn 2010-2015; Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2015”...

 

6 . Từ ngày 05/8-07/8/2015, Đảng bộ Tổng cục Hậu cần đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

7. Quốc hội thông qua nhiều luật mới có liên quan tới công tác hậu cần  quân đội như: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ... 

8. Sau hơn 3 năm triển khai thi công xây lắp, TCHC đã tổ chức khánh  thành, đưa vào sử dụng các công trình Kho 186 - Cục Xăng dầu, có dung tích lớn, đáp ứng yêu cầu bảo đảm xăng dầu cho các đơn vị toàn quân phía Nam.

 

9. Thành lập và tổ chức huấn luyện 01 bệnh viện dã chiến cấp II, sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

10. Bộ Quốc phòng ra quyết định tổ chức lại Trung đoàn 683 thành Lữ đoàn 683-Cục Vận tải.