Vùng Cảnh sát biển 1 huấn luyện bám sát thực tiễn trên biển

Vùng Cảnh sát biển 1 huấn luyện bám sát thực tiễn trên biển

Hải đoàn 21 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2): Bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Hải đoàn 21 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2): Bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân Nam Định

Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân Nam Định

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022 đối với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022 đối với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Ngày 14-9-1998: Thành lập Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Ngày 14-9-1998: Thành lập Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân tại Nam Định

Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân tại Nam Định