Học viện Chính trị tọa đàm về công tác xây dựng Đảng tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Học viện Chính trị tọa đàm về công tác xây dựng Đảng tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1: Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1: Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện

Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 1.000m3 cát không rõ nguồn gốc

Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 1.000m3 cát không rõ nguồn gốc

Vùng Cảnh sát biển 1 lan tỏa phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập

Vùng Cảnh sát biển 1 lan tỏa phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chuẩn bị tốt cho mùa huấn luyện mới

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chuẩn bị tốt cho mùa huấn luyện mới

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình “Tết yêu thương với trẻ em vùng cao” tại Hà Giang

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình “Tết yêu thương với trẻ em vùng cao” tại Hà Giang

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, chúc Tết tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, chúc Tết tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 400m3 cát không rõ nguồn gốc

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 400m3 cát không rõ nguồn gốc