Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng về công tác tạm giữ, tạm giam, giám định và điều tra kỹ thuật hình sự

Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng về công tác tạm giữ, tạm giam, giám định và điều tra kỹ thuật hình sự

Chủ tịch nước dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao

Chủ tịch nước dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí