Tỷ phú Elon Musk định giá Twitter 20 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk định giá Twitter 20 tỷ USD

Giá trị nhận thức về tính bền vững của Viettel đạt 1,051 tỷ USD

Giá trị nhận thức về tính bền vững của Viettel đạt 1,051 tỷ USD