Công bố điểm mới trong tuyển sinh quân sự

Công bố điểm mới trong tuyển sinh quân sự

THU HÚT NHÂN TÀI MÙA TUYỂN SINH QUÂN SỰ

THU HÚT NHÂN TÀI MÙA TUYỂN SINH QUÂN SỰ

Công tác tuyển sinh quân sự năm 2012: Chặt chẽ, nghiêm túc, nâng cao chất lượng

Công tác tuyển sinh quân sự năm 2012: Chặt chẽ, nghiêm túc, nâng cao chất lượng