Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra các đơn vị tại Quảng Ngãi

Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra các đơn vị tại Quảng Ngãi

Trung tướng Ngô Minh Tiến thăm, chúc mừng Học viện Quân y

Trung tướng Ngô Minh Tiến thăm, chúc mừng Học viện Quân y

Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra, chúc Tết tại Bắc Giang

Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra, chúc Tết tại Bắc Giang

Trung tướng Ngô Minh Tiến chỉ đạo hội nghị triển khai công tác địa hình quân sự năm 2022

Trung tướng Ngô Minh Tiến chỉ đạo hội nghị triển khai công tác địa hình quân sự năm 2022

Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra diễn tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 1

Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra diễn tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 1

Trung tướng Ngô Minh Tiến thăm, kiểm tra tại Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15

Trung tướng Ngô Minh Tiến thăm, kiểm tra tại Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15