Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Singapore

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Singapore

Binh chủng Hóa học sẽ trưng bày những sản phẩm tiêu biểu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024

Binh chủng Hóa học sẽ trưng bày những sản phẩm tiêu biểu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024

Viettel mang gì đến Triển lãm Quốc phòng và An ninh tại Thái Lan?

Viettel mang gì đến Triển lãm Quốc phòng và An ninh tại Thái Lan?

Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế, quốc phòng Việt Nam-Campuchia: Có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn đến từ Việt Nam

Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế, quốc phòng Việt Nam-Campuchia: Có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn đến từ Việt Nam

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng Seoul 2023

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng Seoul 2023

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024

Quân chủng Phòng không-Không quân khai mạc Triển lãm “Vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc”

Quân chủng Phòng không-Không quân khai mạc Triển lãm “Vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về Viettel tại Triển lãm quốc phòng hàng đầu châu Âu

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về Viettel tại Triển lãm quốc phòng hàng đầu châu Âu