Nhật Bản hỗ trợ Bệnh viện K nâng cấp trang thiết bị y tế

Nhật Bản hỗ trợ Bệnh viện K nâng cấp trang thiết bị y tế

Tiếp nhận trang thiết bị y tế do Nhật Bản viện trợ

Tiếp nhận trang thiết bị y tế do Nhật Bản viện trợ

Đồng bộ tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Đồng bộ tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Nghị định số 07 tháo gỡ nhiều nút thắt về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định số 07 tháo gỡ nhiều nút thắt về quản lý trang thiết bị y tế

Tiếp nhận trang thiết bị y tế do Bộ Quốc phòng Australia trao tặng

Tiếp nhận trang thiết bị y tế do Bộ Quốc phòng Australia trao tặng

Quân khu 9 bàn giao trang thiết bị cho các đơn vị y tế

Quân khu 9 bàn giao trang thiết bị cho các đơn vị y tế