Bên ly trà đá vỉa hè có một Hà Nội bình yên

Bên ly trà đá vỉa có một Hà Nội bình yên