Tổng thống Joe Biden tin tưởng “đại dịch đã kết thúc” tại Mỹ

Tổng thống Joe Biden tin tưởng “đại dịch đã kết thúc” tại Mỹ


Tổng thống Joe Biden khẳng định quyết tâm bảo vệ nước Mỹ

Tổng thống Joe Biden khẳng định quyết tâm bảo vệ nước Mỹ

Chiến thắng quan trọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Chiến thắng quan trọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thế khó của Tổng thống Joe Biden

Thế khó của Tổng thống Joe Biden

Trở ngại lớn với chính quyền của Tổng thống Joe Biden

Trở ngại lớn với chính quyền của Tổng thống Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân đoàn kết

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân đoàn kết

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gửi thư cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gửi thư cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu