Nga có kế hoạch rút khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)?

Nga có kế hoạch rút khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)?