Dấu ấn nghĩa tình từ “Hũ gạo tình quân dân”

Dấu ấn nghĩa tình từ “Hũ gạo tình quân dân

Nghĩa tình quân dân tại Duyên Hải

Nghĩa tình quân dân tại Duyên Hải

Ban CHQS huyện Xuyên Mộc khởi công xây dựng

Ban CHQS huyện Xuyên Mộc khởi công xây dựng "Nhà tình nghĩa quân - dân

Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao “Nhà tình nghĩa quân - dân”

Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao “Nhà tình nghĩa quân - dân

Thắm tình quân dân ở tâm lũ Hà Giang

Thắm tình quân dân ở tâm lũ Hà Giang

Nghĩa tình quân dân sâu nặng ở Diễn Châu

Nghĩa tình quân dân sâu nặng ở Diễn Châu

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Ấm áp nghĩa tình quân-dân huyện Cù Lao Dung

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Ấm áp nghĩa tình quân-dân huyện Cù Lao Dung

Những mô hình thắm tình quân dân

Những mô hình thắm tình quân dân

Trao nhà “Tình nghĩa quân - dân” tặng hộ nghèo tỉnh Bình Phước

Trao nhà “Tình nghĩa quân - dân” tặng hộ nghèo tỉnh Bình Phước

Tình quân dân nơi đảo nhỏ

Tình quân dân nơi đảo nhỏ