“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?”-Câu chuyện thứ  ba bảy: Ước muốn của đảng viên trẻ người dân tộc Mường thành hiện thực

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?”-Câu chuyện thứ ba bảy: Ước muốn của đảng viên trẻ người dân tộc Mường thành hiện thực

"Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?" Câu chuyện thứ ba sáu: Cảm ơn môi trường quân đội

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?”: Câu chuyện thứ ba hai: Thời gian nghĩa vụ quân sự quý giá, không thể đong đếm bằng tiền bạc

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?”: Câu chuyện thứ ba hai: Thời gian nghĩa vụ quân sự quý giá, không thể đong đếm bằng tiền bạc

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?” - Câu chuyện thứ ba mốt: Ước mơ của nữ dân quân trở thành hiện thực

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?” - Câu chuyện thứ ba mốt: Ước mơ của nữ dân quân trở thành hiện thực

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?” – Câu chuyện thứ hai chín: Quyết tâm rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của người thân

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?” – Câu chuyện thứ hai chín: Quyết tâm rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của người thân

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?” - Câu chuyện thứ hai tám: Gác việc học lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?” - Câu chuyện thứ hai tám: Gác việc học lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?” - Câu chuyện thứ hai lăm: Tôi đã trở thành bộ đội Trường Sa như mong ước

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?” - Câu chuyện thứ hai lăm: Tôi đã trở thành bộ đội Trường Sa như mong ước