Khảo sát Phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Hải Dương

Khảo sát Phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Hải Dương

Ban Thanh niên Quân đội phối hợp tổ chức tặng quà, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Ban Thanh niên Quân đội phối hợp tổ chức tặng quà, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

LLVT tỉnh Hải Dương: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, duy trì nghiêm chế độ phòng, chống dịch

LLVT tỉnh Hải Dương: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, duy trì nghiêm chế độ phòng, chống dịch

Thanh tra Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Thanh tra Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ CHQS tỉnh Hải Dương