Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Quân khu 9 tặng quà tại địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp

Quân khu 9 tặng quà tại địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp