Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau hỗ trợ thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ

Bộ đội Biên phòng tỉnh Mau hỗ trợ thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ

Bộ CHQS tỉnh Cà Mau: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Bộ CHQS tỉnh Mau: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Trung tướng Lê Quang Minh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Cà Mau

Trung tướng Lê Quang Minh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Mau

Trung tướng Lê Quang Minh làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Cà Mau

Trung tướng Lê Quang Minh làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Mau

Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra, nắm tình hình tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau

Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra, nắm tình hình tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Mau

Hiệu quả phối hợp giữa Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và tỉnh Cà Mau

Hiệu quả phối hợp giữa Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và tỉnh Mau

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Cà Mau

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Mau

Khám bệnh, trao quà tặng gia đình chính sách tỉnh Cà Mau

Khám bệnh, trao quà tặng gia đình chính sách tỉnh Mau