Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết giúp hộ nghèo tại tỉnh Bình Định

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết giúp hộ nghèo tại tỉnh Bình Định

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị tăng cường tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ chưa xác định

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị tăng cường tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ chưa xác định

Tỉnh Bình Định: Sát hạch khả năng vận hành cơ chế và huy động tiềm lực cho nhiệm vụ quốc phòng

Tỉnh Bình Định: Sát hạch khả năng vận hành cơ chế và huy động tiềm lực cho nhiệm vụ quốc phòng

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Định:

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Định: "BĐ-23" đã sẵn sàng

Bộ CHQS tỉnh Bình Định: Khoảng xanh giữa miền cát trắng

Bộ CHQS tỉnh Bình Định: Khoảng xanh giữa miền cát trắng

  Tỉnh Bình Định: Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Tỉnh Bình Định: Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại tỉnh Bình Định

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại tỉnh Bình Định