Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại tỉnh Bình Định

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại tỉnh Bình Định

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 4

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 4

Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 100 suất quà cho ngư dân tỉnh Bình Định

Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 100 suất quà cho ngư dân tỉnh Bình Định

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Bình Định

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Bình Định

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc tại tỉnh Bình Định

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc tại tỉnh Bình Định

Đại tướng Lương Cường làm việc tại tỉnh Bình Định

Đại tướng Lương Cường làm việc tại tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình Định đầu tư hàng chục tỷ đồng cho công tác kỹ thuật

Tỉnh Bình Định đầu tư hàng chục tỷ đồng cho công tác kỹ thuật

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự và tư vấn tuyển sinh quân sự tại tỉnh Bình Định

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự và tư vấn tuyển sinh quân sự tại tỉnh Bình Định

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tích cực tìm kiếm thanh niên đuối nước

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tích cực tìm kiếm thanh niên đuối nước