Phải đẩy lùi dịch Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Phải đẩy lùi dịch Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Ủng hộ tỉnh Bắc Ninh 1.000 bộ trang phục phòng, chống dịch

Ủng hộ tỉnh Bắc Ninh 1.000 bộ trang phục phòng, chống dịch

LLVT tỉnh Bắc Ninh dốc sức phòng, chống dịch

LLVT tỉnh Bắc Ninh dốc sức phòng, chống dịch

Quân khu 1 hỗ trợ 1 tỷ đồng cho hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Quân khu 1 hỗ trợ 1 tỷ đồng cho hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Bộ Quốc phòng thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại ổ dịch tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Bộ Quốc phòng thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại ổ dịch tỉnh Bắc NinhBắc Giang

Trao 300 triệu đồng hỗ trợ người lao động tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Trao 300 triệu đồng hỗ trợ người lao động tỉnh Bắc NinhBắc Giang

 Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột

Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột

Trưng bày chuyên đề về người chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh

Trưng bày chuyên đề về người chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh

130 kiều bào tiêu biểu viếng Lăng Bác, thăm tỉnh Bắc Ninh

130 kiều bào tiêu biểu viếng Lăng Bác, thăm tỉnh Bắc Ninh