Meta lập nhóm xử lý tin giả về bầu cử Nghị viện châu Âu

Meta lập nhóm xử lý tin giả về bầu cử Nghị viện châu Âu

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Thái Lan chung tay cùng Việt Nam chống tin giả

Thái Lan chung tay cùng Việt Nam chống tin giả

Vững tin vào tình yêu của khán giả

Vững tin vào tình yêu của khán giả

Ủy ban Liên hợp công tác biên giới của Campuchia kêu gọi các hành động pháp lý chống lại tin tức giả mạo

Ủy ban Liên hợp công tác biên giới của Campuchia kêu gọi các hành động pháp lý chống lại tin tức giả mạo

3 đối tượng đăng tin giả lên mạng xã hội bị xử phạt hành chính

3 đối tượng đăng tin giả lên mạng xã hội bị xử phạt hành chính

Bộ Thông tin và Truyền thông: Chặn, gỡ bỏ nhiều bài viết đăng thông tin sai sự thật, tài khoản giả mạo

Bộ Thông tin và Truyền thông: Chặn, gỡ bỏ nhiều bài viết đăng thông tin sai sự thật, tài khoản giả mạo

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tìm được giải pháp ngăn chặn trạm BTS giả hoạt động

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tìm được giải pháp ngăn chặn trạm BTS giả hoạt động

Xử lý 8 vụ việc sử dụng trạm phát sóng BTS giả để phát tán tin nhắn rác

Xử lý 8 vụ việc sử dụng trạm phát sóng BTS giả để phát tán tin nhắn rác