Nguyễn Văn Hiển - Người thương binh, bệnh binh làm kinh tế giỏi

Nguyễn Văn Hiển - Người thương binh, bệnh binh làm kinh tế giỏi

Tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Thái Nguyên

Tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Thái Nguyên

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa thăm, tặng quà các thương, bệnh binh

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa thăm, tặng quà các thương, bệnh binh

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Hà Nam​

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Hà Nam​

Tận tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh

Tận tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh

Nhà máy Z117 khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách

Nhà máy Z117 khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên

Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng ở tỉnh Hà Nam

​

Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng ở tỉnh Hà Nam ​