Thời tiết hôm nay (14-7): Gió giật cấp 8 vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới

Thời tiết hôm nay (14-7): Gió giật cấp 8 vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới

Thời tiết hôm nay (7-7): Nắng nóng tiếp diễn ở ba miền

Thời tiết hôm nay (7-7): Nắng nóng tiếp diễn ở ba miền

Thời tiết hôm nay (6-7): Nắng từ Bắc vào Nam

Thời tiết hôm nay (6-7): Nắng từ Bắc vào Nam

Thời tiết hôm nay (2-7): Mưa dông bao trùm các khu vực

Thời tiết hôm nay (2-7): Mưa dông bao trùm các khu vực