Thời tiết hôm nay (22-4): Bắc Bộ có mưa rào, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (22-4): Bắc Bộ có mưa rào, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (17-4): Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng

Thời tiết hôm nay (17-4): Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng

Thời tiết hôm nay (16-4): Nhiều nơi nắng gay gắt, mưa dông vào chiều tối

Thời tiết hôm nay (16-4): Nhiều nơi nắng gay gắt, mưa dông vào chiều tối

Thời tiết hôm nay (15-4): Tây Bắc nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (15-4): Tây Bắc nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (12-4): Bắc Bộ có mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (12-4): Bắc Bộ có mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (11-4): Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác

Thời tiết hôm nay (11-4): Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác