Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An

Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An