Thư về tòa soạn: Kho K23 thắp sáng đường quê

Thư về tòa soạn: Kho K23 thắp sáng đường quê

Khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”

Khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê

Bộ đội về thắp sáng đường quê

Bộ đội về thắp sáng đường quê

Agribank

Agribank "Thắp sáng đường quê" ở Tuyên Quang

Canon Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” 2022

Canon Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” 2022