Kỷ niệm trên thao trường Cẩm Long

Kỷ niệm trên thao trường Cẩm Long

“Bát nước thao trường” ấm lòng chiến sĩ

“Bát nước thao trường” ấm lòng chiến sĩ

Army Games 2022: Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập trên thao trường Shazagan

Army Games 2022: Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập trên thao trường Shazagan

Thao trường gắn kết tình lứa đôi

Thao trường gắn kết tình lứa đôi

Ra mắt Thao trường an ninh mạng Vietnam Cyber Range

Ra mắt Thao trường an ninh mạng Vietnam Cyber Range

Sức trẻ trên thao trường

Sức trẻ trên thao trường

Tiếp sức bộ đội trên thao trường

Tiếp sức bộ đội trên thao trường