Thao trường nở hoa quyết thắng

Thao trường nở hoa quyết thắng

Tự vệ vùng biên trên thao trường huấn luyện

Tự vệ vùng biên trên thao trường huấn luyện

Vơi bớt mệt nhọc trên thao trường nắng lửa

Vơi bớt mệt nhọc trên thao trường nắng lửa

Tiếp sức chiến sĩ vượt nắng thao trường

Tiếp sức chiến sĩ vượt nắng thao trường

“Bát nước thao trường” ấm tình đồng đội tại Lữ đoàn 596

“Bát nước thao trường” ấm tình đồng đội tại Lữ đoàn 596