Bộ đội tác chiến điện tử Quân khu 5 trên thao trường

Bộ đội tác chiến điện tử Quân khu 5 trên thao trường

Trên thao trường “quân gửi trong dân”

Trên thao trường “quân gửi trong dân”

Thao trường trước giờ G

Thao trường trước giờ G

Gác việc nhà, ra thao trường

Gác việc nhà, ra thao trường

Trên thao trường huấn luyện

Trên thao trường huấn luyện

Thao trường “nở hoa” quyết thắng

Thao trường “nở hoa” quyết thắng

Chiến sĩ mới Trung đoàn 141 tự tin trên thao trường mùa hạ

Chiến sĩ mới Trung đoàn 141 tự tin trên thao trường mùa hạ

“Bát nước thao trường” ấm lòng chiến sĩ

“Bát nước thao trường” ấm lòng chiến sĩ

Trường Sĩ quan Chính trị khai mạc Hội thao Thể dục thể thao năm 2023

Trường Sĩ quan Chính trị khai mạc Hội thao Thể dục thể thao năm 2023

Hăng say trong nắng thao trường

Hăng say trong nắng thao trường

Nữ dân quân hăng say luyện rèn trên thao trường

Nữ dân quân hăng say luyện rèn trên thao trường

Phút giải lao trên thao trường

Phút giải lao trên thao trường